آرتین اسپورت | دکتر تورج عنصری
اخبار نشست سراسری 1398/6/7 کمیته کیک بوکسینگ و انجمن موی تای
اخبار نشست سراسری 1398/6/7 کمیته کیک بوکسینگ و انجمن موی تای
یکشنبه, 28 -2666 16:07
 

نشست سراسری اعضای کمیته کیک بوکسینگ و انجمن موی تای دانشگاه پیام نور با مسئولین محترم دانشگاه پیام نور:

نشست سراسری اعضای کمیته کیک بوکسینگ و انجمن موی تای دانشگاه پیام نور با مسئولین محترم دانشگاه پیام نور:

 

این نشست که در روز پنج شنبه مورخ 1398/7/6 از ساعت 9 صبح تا 14 برگزار شد. 

در این نشست که با حضور حدود 38 نفر  مشتمل بر دکتر شریف مقدسی (نماینده معاونت فرهنگی دانشگاه پیام نور)، دکتر نصیرزاده(مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور) و  اعضای هیات رئیسه انجمن موی تای و کمیته کیک بوکسینگ مانند: استاد جهانگی سلیمانی، استاد مرادی، استاد کرانی،استاد قلی زاده، استاد حامد قلی زاده ،استاد عرفانیان خواه و تنی چند از مربیان فعال رزمی و علاقمند به حضور و فعالیت در دانشگاه پیام نور برگزار شد. ابتدا پس از قرائت آیاتی چند از قرآن مجید و سرود ملی به توضیحاتی پیرامون ارائه گزارش عملکرد اعضاء و نحوه تکمیل فرم داوطلبین جدید اشاره شده و سپس به ارائه گزارش عملکرد این مجموعه از آغاز تا کنون پرداخته شد . سپس به پرسش و پاسخ دوستان نسبت به نحوه فعالیت و بیان قوانین اجرائی و کاری و عملکردی انجمن های ورزشی پرداخته شد، واز اعضای محترم در خواست شد حتما تا سه ماه آینده نسبت به اعلام و اجرای برنامه فعالیت خود اقدامات لازم را بعمل آورند.

در پایان نیز پس از ارائه سخنرانی توسط مسئولین دانشگاه از 4 نفر از اعضای فعال ورزشی از آغاز تا کنون تجلیل شد و با ارائه تندیسی تکریم و قدردانی شدند.

#خبر_روابط_عمومی_انجمن_موی_تای و کیک_بوکسینگ_کشور

فایل های پیوست