آرتین اسپورت | دکتر تورج عنصری
تجهیزات واجب امنیتی مسابقات کیک بوکسینگ
تجهیزات واجب امنیتی مسابقات کیک بوکسینگ
چهارشنبه, 23 بهمن 1398 04:04
 

تجهیزات  مورد نیاز امنیتی واجب برای مسابقات کیک بوکسینگ

Obligatory safety equipment:

تجهیزات  مورد نیاز امنیتی واجب برای مسابقات کیک بوکسینگ

Obligatory safety equipment:

 

• Head protection (top of the head must be covered)

. • Mouth-guard (on only the upper teeth or on both upper and lower teeth).

• Breast protection (for female fighters)

. • Hand wraps (no stick with a tape)

. • Gloves for contact sports (10 Oz).

• Groin protection (mandatory for male and female).

• Shin guard (must cover the shin and instep and must be produced by companies adopted by WAKO Board).

• Ankle protection.

این تجهیزات شامل: 

1) کلاه محافظ سر

2) لثه و گارد محافظ دندان ها

3) سینه بند برای بانوان

4)  باند بوکس و محافظ انگشتان و دستها  به اندازه 250 سانتی متر طول و 5 سانتیمتر عرض

5) دستکش با وزن 10 اونس

6) محافظ اندام تناسلی و بیضه بند

7) ساق بند

8) رو پایی یا محافظ مچ پا