آرتین اسپورت | دکتر تورج عنصری
استایلهای تاتامی کیک بوکسینگ Tatami disciplines in kickboxing
استایلهای تاتامی کیک بوکسینگ Tatami disciplines in kickboxing
دوشنبه, 21 بهمن 1398 12:00
 

استایلهای  کیک بوکسینگ  که بر روی تاتامی برگزار می شود:

استایلهای  کیک بوکسینگ  که بر روی تاتامی برگزار می شود:

 

چهار مسابقه بر روی تاتامی برگزار می گردد که شامل : 1- لایت کنتاکت  2- کیک لایت کیک بوکسینگ   3-  مبارزه امتیازی   4- موزیکال فورم با سلاح سرد و بدون سلاح سرد

منطقه مبارزه روی تاتامی است. هدف از کیک بوکسور شکست دادن حریف خود با تکنیک های قانونی و مشخص در 
آئین نامه مبارزاتی مختص خود است
 که باید با قدرت کنترل شده و قوانین قید شده به مبارزه بپردازند
. 
هر راند دو دقیقه با یک دقیقه فاصله بین راندها می باشد و بسته به تعداد شرکت کننده تعداد بازیهای بیشتری خواهد داشت.

Point fighting, Light contact, Kick light and Musical forms (with and without weapons).

Fighting area is the tatami. The intention of kickboxer is to defeat his opponent with legal techniques which must be delivered with controlled power. Each round is two minutes with a minute break between the rounds but number of rounds is different and it depends of the discipline.