آرتین اسپورت | دکتر تورج عنصری
کرونا که شده ورزش نکنیم؟
کرونا که شده ورزش نکنیم؟
  15 آذر      1932 (بازدید)
آیا می شود با وجود این ویروس کرونا ورزش کرد:
آموزش شناخت یک دستکش بوکس خوب
آموزش شناخت یک دستکش بوکس خوب
  14 آذر      1886 (بازدید)
آشنایی با استاد عنصری
آشنایی با استاد عنصری
  29      23990 (بازدید)
اگر خیلی جدی و بیشتر می خوای بدونی
اگر خیلی جدی و بیشتر می خوای بدونی
  20 ارديبهشت      2301 (بازدید)
کلاسهای آموزشی
آمادگی جسمانی ویژه آتش نشانان
آمادگی جسمانی ویژه آتش نشانان
  01 اسفند      1823 (بازدید)
اثرات ورزش بر کاهش استرس های روحی
اثرات ورزش بر کاهش استرس های روحی
  01 اسفند      2405 (بازدید)
در این مقاله  می خواهیم به نقش و اثر و ارزش کاهش استرس از طریق تمرینات ورزشی مختصر نظری داشته باشیم:   امروزه با پيشرفت…
اصول طراحی تمرین قابل استفاده مربیان ورزشهای رزمی
اصول طراحی تمرین قابل استفاده مربیان ورزشهای رزمی
  30 بهمن      26122 (بازدید)
اهداف و اصول طراحی تمرین
نگهداری اماکن و تاسیسات ورزشی
نگهداری اماکن و تاسیسات ورزشی
  24 بهمن      1987 (بازدید)