اصول طراحی تمرین قابل استفاده مربیان ورزشهای رزمی
اصول طراحی تمرین قابل استفاده مربیان ورزشهای رزمی
  26 بهمن      4 (بازدید)
اهداف و اصول طراحی تمرین
نگهداری اماکن و تاسیسات ورزشی
نگهداری اماکن و تاسیسات ورزشی
  24 بهمن      37 (بازدید)
تجهیزات واجب امنیتی مسابقات کیک بوکسینگ
تجهیزات واجب امنیتی مسابقات کیک بوکسینگ
  23 بهمن      42 (بازدید)
تجهیزات  مورد نیاز امنیتی واجب برای مسابقات کیک بوکسینگ Obligatory safety equipment:
استایلهای تاتامی کیک بوکسینگ Tatami disciplines in kickboxing
استایلهای تاتامی کیک بوکسینگ Tatami disciplines in kickboxing
  21 بهمن      232 (بازدید)
استایلهای  کیک بوکسینگ  که بر روی تاتامی برگزار می شود:
استایلهای رینگی رشته کیک بوکسینگ  Three ring competitive disciplines in Kickboxing
استایلهای رینگی رشته کیک بوکسینگ Three ring competitive disciplines in Kickboxing
  20 بهمن      50 (بازدید)
استایلهای رینگی رشته کیک بوکسینگ Three ring competitive disciplines in Kickboxing
موی تای
موی تای
  19 بهمن      50 (بازدید)
کمی با موی تای آشنا شویم
کیک بوکسینگ چیست؟
کیک بوکسینگ چیست؟
  18 بهمن      47 (بازدید)
 در  این جا می خواهیم کمی شما را با تاریخچه و دلیل پیدایش رشته کیک بوکسینگ آشنا نمائیم :  
آموزش تنفس شکمی
آموزش تنفس شکمی
  30 دی      1036 (بازدید)
آمادگی جسمانی ویژه آموزش مربیان
آمادگی جسمانی ویژه آموزش مربیان
  25 دی      1011 (بازدید)